Informacija klientui

Įmonės istorija ir veikla
Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. J.V. Gėtė.
Gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštos kokybės ir tinkamai veikiantį gaminį su sąlyga, kad  baldas buvo naudojamas pagal paskirtį.
Bendrosios sąlygos.
1. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
2. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
3. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
4. Pirkėjo pareigos priimant baldus:
4.1. Patikrinti jų komplektaciją:
4.2. Apžiūrėti baldų išorę (baldo fasadus, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
4.3. Prašyti parodyti mechanizmų veikimą ir juos išbandyti;
4.4. Radus trūkumus, juos parodyti baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
5. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/ nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio ir tai nebus garantija baldui.
6. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
6.1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
6.2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos mechaniškai dėl pirkėjo kaltės.
6.3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
6.4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
6.5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
6.5. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
6.6. Baldinės plokštės nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų
7. UAB ,,Avastata” garantijos nesuteikia šioms sudedamoms baldų dalims:
7.1. Šviestuvams ir transformatoriams;
7.2. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.).
8. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
8.1. Natūralus prekės susidėvėjimas ir išblukimas
8.2. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.