Kundinformation

Company history and activities
Lycklig är den som arbetar med glädje och njuter av saker som skappas under det arbetet.
J.W. Goethe

GARANTI  PÅ MÖBLER

Tillverkaren erbjuder Köparen en högkvalitativ och väl fungerande produkt under förutsättning att möbeln har använts för avsett ändamål.
Allmänna villkor.
1. Naturligt slitage av produkten eller förändring av dess egenskaper anses inte vara brist på produktens kvalitet. Variationer i struktur och färgton av naturligt trä anses inte vara brist på produktens kvalitet.
2. Ifall Köparen inte tillåter Tillverkaren att ta bort defekten eller vägrar att överlämna möbeln (eller dess del) för reparation på fabriken anses det att Köparen avstår från rätten till gratis garantiservice angivet i detta garantiblad.
3. Tillverkaren ansvarar inte för produktens defekter som hade diskuterats i avtalet eller som var kända till Köparen vid inköp av möbeln (möbler från exponering, defekta möbler, osv).
4. Köparens ansvar vid mottagning av möbler:
4.1. att kontrollera dem för fullständighet;
4.2. att inspektera möblernas utsida (möbelfasader, färgen av dekorativt trä och liknande) efter synliga mekaniska skador och andra defekter;
4.3. att be om demonstrering av mekanismernas funktion och att testa dem;
4.4. vid upptäckta defekter ska man visa dem till personalen som har levererat möblerna. Senare accepterar vi inga klagomål angående oupptäckta yttre skador.
5. Vid hämtning av produkterna från Säljarens lager måste Köparen kontrollera deras kvalitet och tillstånd innan mottagning. Klagomål angående produkternas kvalitet (yttre repor, rivskador, brytningar och andra former av skador orsakade av transportering/montering/bärande på grund av Köparens agerande efter produktens mottagning) accepteras inte efter mottagning av produkten från Säljarens lager och i sådana fall finns det ingen garanti för möblerna.
6. Köparen förlorar rätten till gratis garantiservice i följande fall:
6.1. om Köparen inte anger köpeavtalet, kvittot eller något annat dokument som bevisar inköpet av möbeln;
6.2. om Köparen inte har följt reglerna för möblernas exploatering och underhåll; om produkterna transporterades eller exploaterades på ett felaktigt sätt eller skadades på grund av Köparens fel;
6.3. om möblerna skadades på grund av ”Force majeure” (övermäktiga krafter);
6.4. om vatten eller en annan vätska var tillsatt på möblerna;
6.5. om möblerna skadades av djur;
6.5. om möblerna reparerades av Köparen eller tredje personer;
6.6. om möbelplattorna skadades på grund av olämplig rengöring.
7. UAB Avastata ger ingen garanti för följande möbeldetaljer:
7.1. lampor och transformatorer;
7.2. ömtåliga material (glas, konstgjorda material, osv).
8. Naturliga egenskaper som inte anses vara brist på produktens kvalitet:
8.1. naturligt slitage och missfärgning av produkten;
8.2. färgvariationer. Färgskillnader mellan provet vid inköp och färdiga produkten kan uppstå. På grund av målningsteknologin finns det ingen absolut garanti att provets färg kommer att fullständigt sammanfalla med slutproduktens färg.